• Telefon : 533 391 42 13
  • Pazartesi Hariç : 10:30 - 17:50
  • Adres : Bağlıca Mh. 1249. Sk. B Blok 1-A
Erken Çocukluk Döneminde Yabancı Dilin Önemi

Erken Çocukluk Döneminde Yabancı Dilin Önemi

Uzun yıllardır yapılan çalışma ve araştırmaların sonucunda, çocukların yabancı dil öğrenmeye başlamaları için en ideal dönemin 0-3 yaş aralığı olduğu tespit edilmiştir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, çocukların bu dönemde öğrenme algı ve becerilerinin en açık; öğrenme kalıcılığının da en yüksek seviyede olmasından kaynaklanmaktadır. Sanılanın aksine yabancı dil öğrenimi, çocukların ana dillerini olumsuz etkilememekte; iki dil paralel olarak ilerlemektedir. Tabi ki yabancı dil eğitiminin uzun soluklu bir süreç olduğu düşünüldüğünde, 3 yaşından önce başlanması ciddi bir gerekliliktir. 3 yaş öncesi çocuklar bir yabancı dile ne kadar fazla maruz kalırlarsa bu dili konuşmaları o kadar kolay olmakta, “aynı anda öğrenme” denilen yöntem ile her iki dili de öğrenebilmektedirler. Yaş büyüdükçe yeni bir dil öğrenmek zorlaşmakta, kalıcılığı azalmaktadır.

Erken yaşta yabancı dil öğrenmek; çocukların farklı kültürleri öğrenmelerine, öz güvenlerinin artmasına, eğitim hayatlarındaki başarılarının yükselmesine, kritik düşünme yeteneklerinin gelişmesine ve zihinsel gelişimlerinin artmasına katkı sağlamaktadır.

Çocuklar 6-7 yaşına yani beynin olgunluğa erişmesine kadar olan devrede, uygun koşullar sağlandığı takdirde dilleri tıpkı anadillerinde olduğu gibi doğal ve bilinçsiz bir biçimde edinme yetisine sahiptirler. Bu yaştan sonra ise beynin olgunlaşmasıyla birlikte bu mekanizma yerini yetişkinlerde olduğu gibi, bilinçli öğrenme mekanizmasına bırakmakta ve süreç farklılaşmaktadır. Önemli olan yabancı dil öğretimi/öğrenimi sürecini yaş grubunun özellikleri ve gereksinimlerine göre planlamak ve uygun koşulları sağlamaktır. Pek tabi insan her yaşta yeni bir dil öğrenebilmektedir; ama yeni bir dile ne kadar küçük yaşta başlanırsa katedilecek yolun da o denli kolay ve hızlı olacağı tartışmasızdır.

Haberdar Olun :)